مسیرهای پیشنهادی

Special route

از   {{getCityName('THR')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('MHD')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('KIH')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('AWZ')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('IFN')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('SYZ')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('TBZ')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('BND')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
از   {{getCityName('GSM')}}   به
{{getCityName(dest.res_to)}} {{flightchartPrice(dest.res_cost,dest.res_source) | fee}}
15 روز قبل
15 روز بعد
در بالا بهترین نرخ برای 15 روز اخیر نمایش داده شده
برای مشاهده تمامی پروازها بر روی تاریخ دلخواهتان كلیك كنید

خدمات سایت دکتر تیکت

خرید اینترنتی بلیط هواپیما

تلگرام دکتر تیکت